ΜΗ.Τ.Ε. 09.36.Κ.03.2Α.07020.0.0. Suites Pierion Musses in Thasos , Greece. Τel +30 2351086000 & +30 6946004966   Email: pierionmusses@hotmail.gr   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ